De hoek

(1)

De hoek is een groot zwart tweeluik dat met een onduidelijk witte lijn als op een schoolbord een flauwe hoek suggereert. Het is een nogal ongelijkmatige perspectivische structuur, ingeklemd tussen de zijkanten van het beeld en gevangen in het zwart van de achtergrond, dat dik en horizontaal getrokken is en dat bij nader inzien een wereld van schakeringen van bruinen, blauwen en groenen bevat. De verticale naad tussen de beide luiken geeft een cesuur die tot onze realiteit behoort. Tegelijk is de naad een echo van de geschilderde hoek, een illusie van de geschilderde werkelijkheid.

(2)
“De figuur blijft zich wat dubbelzinnig in de oppervlakte van het schilderij bevinden, ook geholpen door de horizontaal heel vlak getrokken zwarte verf.(…) het werk gaat over ruimte zoals die tweedimensionaal is weer te geven, zoals die beleefd wordt en weergegeven wil worden, zoals die abstract is en beleefd wordt, waargenomen wordt, zoals die in je eigen aanwezigheid een verbeelding krijgt, zoals die zich als het ware in je eigen tijd uitstrekt, zoals die een spiegel vormt van het vermogen van je eigen tijd.”

(1) Gedeelte van een tekst van Hans Janssen uitgesproken t.g.v. van de opening in galerie Link te Den Haag.
(2) Gedeelte van een brief die ik Hans Janssen schreef.