Niet afbeelden

Niet afbeelden
Het niet afbeelden niet afbeelden
Het beeld niet verbeelden dat het afbeelden niet afbeeldt
en zo de energie genereren van verstaan (aanwezig zijn)

De ontkenning impliceert een bevestiging

Gedoemd tot taal die steeds doorstreept

Het schilderij moet de (on)mogelijkheid van een schilderij afbeelden

Bevestiging behelst de verschillendheid, het collectief van de verschillendheid

Er is geen mogelijkheid de verschillende dingen op zich te ervaren

De bevestiging van de taal behelst de betekenissamenhang die steeds vervalt.

Taal die zich weet – uitholling overdwars

De waarheid is beeld, maar er is geen beeld van de waarheid ( Marie-José Mondszain geciteerd door Bruno Latour in Iconoclash)