Over bv. 5 gouaches

De werken zijn gemaakt naar aanleiding van onder andere enkele krantenfoto’s.
Ze gaan vooral over verschillendheid en continuïteit, begrippen die steeds nieuwe constellaties opleveren.
Vergelijk: Je kijkt in het ronde venster van de wasmachine, spoelen is het programma: na enkele omwentelingen staat de trommel stil: het holle venster biedt een vertekend beeld van ineengestrengeld druipend wasgoed: na enkele seconden nieuwe omwentelingen: stilstand: een nieuw tafereel in het venster: weer start de trommel etc. etc.
Stilstand is kunstmatig en het moment is dus steeds onbepaald en uitgebreid.