Toonteeken.nl is de website van beeldend kunstenaar Toon Teeken, gevestigd te Maastricht, Nederland.

Onze site voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming*.
Op deze site worden geen persoonsgegevens verwerkt, anders dan:

  • Indien u gebruik maakt van ons contactformulier. Deze gegevens worden op de normale manier als e-mail verder afgehandeld en zo nodig in ons e-mailprogramma bewaard (net als gewone e-mails). 
  • Deze website maakt gebruik van Cookies (kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer) t.b.v. het optimaliseren van de werking van de site en ten behoeve van analyse software. Er worden géén persoonlijke gegevens verzameld.
    U kunt Cookies weigeren met behulp van de instellingen in uw browser (dit verschilt enigszins per browser). De cookies hebben uitsluitend betrekking op uw IP-adres: om hacks en spam te voorkomen kunnen bepaalde IP-adressen worden geblokkeerd. Dit gebeurt in uw en ons belang i.v.m. veiligheid. De IP adressen zijn niet herleidbaar naar personen en worden geanonimiseerd opgeslagen.
  • Social Media de koppeling met betrekking tot social media in deze site is slechts een link naar onze social media pagina’s (Instagram, Facebook). Voor uw privacy-instellingen in dit verband verwijzen we naar de betreffende policies en de instellingen die u aldaar voor uzelf kunt wijzigen.

*Algemene Verordening Gegevensbescherming
Door ontwikkelingen in het privacyrecht en in de techniek was de Wet bescherming persoonsgegevens aan vervanging toe. Er is voor gekozen om een Europese Privacyverordening op te stellen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving geldt voor alle landen van de EU. De wet is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de AVG.