Verbergen

VERBERGEN, 1994
olie op linnen
35 doekjes van 30x40cm.

In het boek over mijn werk dat maart 1995 verscheen t.g.v. de tentoonstelling in de Commanderie van Sint Jan te Nijmegen staat een afbeelding van het vierdelige werk ALIBI. Dat werk is een portret van een vrouw, en handelt over de blijvende onbekendheid die rest, al ken je iemand nog zo goed. De vorm op dat werk is ontleend aan een silhouet van een vrouw met lange haren. Het werk ontstond begin 1994.
Later dat jaar lag er vrij plotseling een berg grond nabij mijn atelier, daar opgeworpen i.v.m. wegenbouw werkzaamheden. Die berg benam mij het uitzicht dat ik gewoon was te zien. Het werd aanleiding voor het vijfendertig-delig werk VERBERGEN. De bergjes op de doekjes zijn steeds anders van vorm, steeds van een ander grijs, en staan steeds op een anders gekleurde achtergrond waarop zich steeds twee slingerlijnen bewegen die voor het grootste deel achter de bergjes verdwijnen. De bergjes bergen iets en verbergen iets. Hoewel n.a.v. een ander motief zijn het gelijksoortige vormen als op het werk ALIBI, en de betekenissen van de beide werken liggen dan ook in elkaars verlengde. Het seriële karakter van beide werken heeft te maken met de al maar wisselende verschijningen tijdens de durende waarnemingen.